Koozie

Het gebouw van de soos Koozie was een wit-houten noodgebouw van een voormalige Katholieke kleuterschool, waarvan het voorste gedeelte op dat moment nog als zodanig in gebruik was. Het gebouw dat eigendom was van de katholieke parochie Sint Hubertus werd eind 1968 voor jongerenactivieteiten ter beschikking gesteld. Al spoedig ontstond er een groep jongeren, die er iets wilden organiseren, omdat er in de wijk Kerschoten niets van dien aard bestond.

Dit is de start geweest van de Apeldoornse jongerensociëteit KOOZIE. De naam KOOZIE afgeleid van het Engelse woord cosy hetgeen “gezellig” of “knus” betekent.

Lees verder Bron 

Tags: